Tietosuojaseloste

Laadittu 4.5.2021

Henkilörekisterin tiedot

1. Rekisterin nimi

Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n sosiaalisen median kanavien arvontojen tietosuojaseloste

2. Rekisterin pitäjä

Ylöjärven Yrityspalvelu Oy, y-tunnus 1471878-5

3. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Asiakkuuspäällikkö Tanja Vuori
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Puh. 050 4371281
tanja.vuori@ylojarvi.fi

4. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella

Ei

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Palkintojen arpominen arvonnoissa, jotka järjestetään Ylöjärven kaupungin sosiaalisen median kanavissa.

6. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus

A) Suostumus: Sosiaalisen median käyttäjät antavat suostumuksen tietojen käyttöön osallistuessaan arvontaan.
B) Rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoisen tehtävän rekisteri: Kyllä
C) Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan lukien: Kyllä
D) Henkilötietoja käsitellään tai kerätään palvelujen tarjoamiseksi suoraan lapselle (alle 13-vuotias): Ei

7. Rekisterissä olevat henkilötiedot

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä:
Arvontaan osallistuvan henkilön ko. some-kanavan käyttäjätunnus (nimi tai nimimerkki).

8. Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät (järjestelmän/sovelluksen nimi/nimet)

Sosiaalisen median kanavat kuten Facebook, Instagram ja Twitter.

9. Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa

Ei.

10. Rekisterin tietolähteet

Arvontaan osallistuvat henkilöt itse.

11. Tietojen suojaamisen periaatteet

Sosiaalisen median kanavien ylläpito on keskitetty muutamalle henkilölle. Ylläpito edellyttää henkilökohtaista salasanaa.

12. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus

Tietojen säännönmukainen luovutus: Ei.

13. Rekisterin tietojen luovutus kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle (EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle)

Ei. Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja EU:n eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle muussa tapauksessa kuin tarvittaessa rekisteröidyn erillisellä suostumuksella tai erityisellä lainsäännöksellä.

14. Henkilötietojen säilytysajat / Säilytysajan määrittämiskriteerit

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen palkintojen toimittamista varten.

15. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet: www.ylojarvi.fi/rekisteroidyn-oikeudet